Lưu Quang Triệu

Không ngừng sáng tạo thì sẽ không sợ bị diệt vong

Đổ bóng thẻ DIV với CSS3

Posted by millionking on February 14, 2014

 1. Chúng ta thực hiện việc đổ bóng về phía phải – dưới:
  box-shadow: 5px 5px 5px #666;
  -moz-box-shadow: 5px 5px 5px
   #666;
  -webkit-box-shadow: 5px 5px 5px
   #666;

  • Đối số 1: Qui định đổ bóng theo chiều ngang (đơn vị px).
  • Đối số 2: Qui định đổ bóng theo chiều dọc (đơn vị px).
  • Đối số 3: Độ rộng của bóng đổ (đơn vị px).
  • Đối số 4: Màu của bóng đổ.

 


Bóng đổ về phía trên – trái: Chỉ cần thực hiện với dấu (-) ở trước là dc kết quả mong muốn:

box-shadow: -5px -5px 5px #666;
-moz-box-shadow: -5px -5px 5px #666;
-webkit-box-shadow: -5px -5px 5px #666;

box-shadow: 0px 0px 6px rgba(0, 0, 0, 10);
-moz-box-shadow:0px 0px 6px rgba(0, 0, 0, 10);
-webkit-box-shadow: 0px 0px 6px rgba(0, 0, 0, 10);

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: