ECOSYSTEM VIET NAM

passion creative

Demo java project sử dụng và kết hợp 3 framework Struts 2 + Hibernate 3 + Spring 2.5

Posted by millionking on August 7, 2012

Hi all.

Hẳn ai học Java đều biết 3 framework cực kỳ nổi tiếng của Java đó là Struts, Hibernate và Spring.
Mỗi framework nó đều có mục đích cũng như tác dụng khác nhau, đơn cử như Struts chuyên để hỗ trợ tầng View hay Hibernate chuyên hỗ trợ tầng data access (kết nối, truy xuất với CSDL), còn thằng Spring thì là một framework rất tổng quát nó cho phép tích hợp rất nhiều framework khác như Hibernate chẳng hạn, nguyên lý căn bản cũng như là hay nhất của Spring đó là kỹ thuật đảo ngược quyền kiểm soát (IoC – tra google để biết thêm chi tiết).

Nhân dịp do nhu cầu công việc phải research lại thằng Spring và viết tài liệu, nên tôi đã thực hiện một project nhỏ để demo cách kết hợp 3 thằng framework này lại.

Ở project cách kết hợp đơn giản chỉ là dùng Spring làm khung cho chương trình và nó sẽ quản lý toàn bộ project cũng như hai framework là Hibernate và Struts. Còn Hibernate sẽ là framework xử lý về database đc tích hợp trong Spring framework, còn Struts 2 sẽ xử dụng trong tầng view và sử dụng Action class của nó để thay thế cho Servlet.

Project ngoài những chức năng như show edit hay delete thì cũng có đầy đủ các kỹ thuật như phân trang, nhúng bộ gõ CK Editor hay có khả năng upload ảnh.

Các phần mềm sử dụng:
– IDE: Eclipse Helios.
– JDK 6 update 18.
– DBMS: My SQL 5.0.
– Server: Apache Tomcat 6.0

Chú ý: file backup database là file db/pvn_spring20110517.sql.
Và config lại thông số MySQL của các bạn trong file WebContent/WEB-INF/config/jdbc.propertiesl như username hay password trong mysql của bạn

jdbc.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver
jdbc.url=jdbc:mysql://localhost:3306/pvn_spring
jdbc.username=root
jdbc.password=123456

tương tự trong file WebContent/WEB-INF/config/spring-datasource-config.xml

jdbc:mysql://localhost:3306/pvn_spring
root
123456

Ngoài ra bạn có thể đọc hướng dẫn config cũng như cấu trúc của project tại file doc/SpringExamStructure.xls

Công nghệ sử dụng:
– J2EE 5, My SQL 5.0.
– HTML, CSS, JQuerry

Framework:
– Hibernate Framework 3.2.5.
– Spring Web MVC 2.5.6.
– Struts 2.2.1.

Ngoài ra có sử dụng: JSTL 1.1, CK Editor.

Sau đây là sourcode & database & document:

http://files.myopera.com/caffeJava/Code/Struts_Spring_Hibernate.zip

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: