ECOSYSTEM VIET NAM

passion creative

Tạo mới 1 schema trong Oracle

Posted by millionking on December 8, 2011

Giả sử bạn muốn tạo mới 1 schema trong tên là sample_schema với password là oracle_pass thì bạn có thể làm theo cách sau:

Login vào SQL Plus (bạn vào cửa sổ Command Dos (hay Command Prompt) sau đó chọn sqlplus để truy cập vào SQL Plus)

Trong phần user name bạn gõ: sys as sysdba, việc gõ user name như thế này giúp bạn truy cập vào Oracle mà không cần biết password admin Smile

Bạn cũng có thể đăng nhập vơi quyền sysdba bằng cách gõ dòng lệnh sqlplus “/as sysdba” ngay tại cửa sổ Command Dos, để tham khảo danh sách các lệnh SQL Plus hữu ích khác xin mời bạn truy cập vào đường link sau.

Using SQLPus to create new schema in Oracle

Sau khi đăng nhập vào SQL Plus với quyền sysdba, bạn gõ vào các dòng lệnh sau để tạo schema với tênpassword như trên (sample_schema/oracle_pass)

create user sample_schema IDENTIFIED BY oracle_pass;
grant dba to sample_schema ;
grant connect to sample_schema;

 

Việc tạo schema hoàn tất, bạn có thể áp dụng cách này cho cả Oracle 10g và Oracle 11g

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: